Χορηγίες - Δωρεές

Το Κέντρο Ελληνισμού προσφέρει την υποστήριξή του σε ποικίλους φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αμετάθετο κριτήριο επιλογής των φορέων που χρηματοδοτούνται είναι η προσφορά τους στον απανταχού Ελληνισμό και τα ιδεώδη του.

 

[Κεντρική Σελίδα]  [Περιεχόμενα] 
[Σύσταση Διοίκηση]  [Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο]  [Καταστατικό - Στόχοι] [Εγκαταστάσεις] [Χορηγίες - Δωρεές] [Εκδόσεις] [Κήπος Ελληνικής Παιδείας και Πολιτισμού]
[Εκδηλώσεις] [Ιστορικός Ροδόκηπος] [Αμφιθέατρο "Κωστής Δαμιανού"] [Γενεαλογικά Δέντρα Μιτσερού] [Δελτία Τύπου] [Ενδιαφέροντες Κόμβοι] [Συνεργασίες]

© Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού - webmaster@cfhdf.gr