Ο Χορευτικός Όμιλος του Πανεπιστημίου της Κύπρου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.


Ο καθηγητής κ. Ανδρέας Βοσκός κατά την διάρκεια της ομιλίας του.


Ο Χορευτικός Όμιλος του Πανεπιστημίου της Κύπρου κατά τη διάρκεια της ξενάγησής τους στο Κέντρο Ελληνισμού Ιδρ. Δαμιανού.


Γενική άποψη του θεάτρου.


Γενική άποψη του θεάτρου.

 

 

Επιστροφή

 

[Κεντρική Σελίδα]  [Περιεχόμενα] 
[Σύσταση Διοίκηση]  [Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο]  [Καταστατικό - Στόχοι] [Εγκαταστάσεις] [Χορηγίες - Δωρεές] [Εκδόσεις] [Κήπος Ελληνικής Παιδείας και Πολιτισμού]
[Εκδηλώσεις] [Ιστορικός Ροδόκηπος] [Αμφιθέατρο "Κωστής Δαμιανού"] [Γενεαλογικά Δέντρα Μιτσερού] [Δελτία Τύπου] [Ενδιαφέροντες Κόμβοι] [Συνεργασίες]

© Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού - webmaster@cfhdf.gr