Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κώστας Καδής και ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνισμού Ιδρ. Δαμιανού κ. Δαμιανός Κωνσταντίνου έμπροσθεν της ενότητας «Μεγάλοι Σταθμοί της Ελληνικής Ιστορίας».

 Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κώστας Καδής, ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνισμού Ιδρ. Δαμιανού κ. Δαμιανός Κωνσταντίνου και ο Πρόεδρος του Propeller Club του Πειραιάς κ. Γιώργος Ξηραδάκης έμπροσθεν της ενότητας «Μεγάλοι Σταθμοί της Ελληνικής Ιστορίας».

O Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνισμού Ιδρ. Δαμιανού κ. Δαμιανός Κωνσταντίνου ομιλών στα εγκαίνια της ενότητας «Μεγάλοι Σταθμοί της Ελληνικής Ιστορίας».

Η απονομή της ανωτάτης τιμής του Κέντρου Ελληνισμού Ιδρ. Δαμιανού από τον κ Δαμιανό Κωνσταντίνου πρόεδρο του Κέντρου στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κώστα Καδή.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κώστας Καδής ομιλών στα εγκαίνια της ενότητας «Μεγάλοι Σταθμοί της Ελληνικής Ιστορίας».

O κ. Περικλής Νεάρχου τ. Πρέσβης ομιλών στα εγκαίνια της ενότητας «Μεγάλοι Σταθμοί της Ελληνικής Ιστορίας».

Ο κ. Παναγιώτης Μυλωνάς, γνωστός λαογράφος ομιλών στα εγκαίνια της ενότητας «Μεγάλοι Σταθμοί της Ελληνικής Ιστορίας».

Γενικό πλάνο από την ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε στο Κήπο Ελληνικής Παιδείας και Πολιτισμού στα εγκαίνια της ενότητας «Μεγάλοι Σταθμοί της Ελληνικής Ιστορίας».

Γενικό πλάνο από την ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε στο Κήπο Ελληνικής Παιδείας και Πολιτισμού στα εγκαίνια της ενότητας «Μεγάλοι Σταθμοί της Ελληνικής Ιστορίας».

Γενικό πλάνο από την ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε στο Κήπο Ελληνικής Παιδείας και Πολιτισμού στα εγκαίνια της ενότητας «Μεγάλοι Σταθμοί της Ελληνικής Ιστορίας».

Παραδοσιακοί χοροί από το Λύκειο Ελληνίδων Μεγάρων

Ο Σύλλογος του Λυκείου Ελληνίδων Μεγάρων με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κώστα Καδή και τον πρόεδρο του Κέντρου Ελληνισμού Ιδρ. Δαμιανού κ. Δαμιανό Κωνσταντίνου.

 

Επιστροφή

 

 

[Κεντρική Σελίδα]  [Περιεχόμενα] 
[Σύσταση Διοίκηση]  [Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο]  [Καταστατικό - Στόχοι] [Εγκαταστάσεις] [Χορηγίες - Δωρεές] [Εκδόσεις] [Κήπος Ελληνικής Παιδείας και Πολιτισμού]
[Εκδηλώσεις] [Ιστορικός Ροδόκηπος] [Αμφιθέατρο "Κωστής Δαμιανού"] [Γενεαλογικά Δέντρα Μιτσερού] [Δελτία Τύπου] [Ενδιαφέροντες Κόμβοι] [Συνεργασίες]

© Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού - webmaster@cfhdf.gr