Σύσταση - Διοίκηση

Το Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού με έδρα τον Πειραιά συστάθηκε στις 25.10.1995 από τους ακόλουθους εταίρους-ιδρυτές:


         Σύμφωνα με το καταστατικό, τη διαχείριση του Κέντρου αναλαμβάνουν οι εταίροι-ιδρυτές οι οποίοι προσλαμβάνουν αρμόδιο Διευθυντή με ευρείες αρμοδιότητες.
        Οι αποφάσεις για τη λειτουργία και τη δράση του Κέντρου λαμβάνονται από ένα 12μελές Γνωμοδοτικό Συμβούλιο με βάση την αρχή της πλειοψηφίας.

 

[Κεντρική Σελίδα]  [Περιεχόμενα] 
[Σύσταση Διοίκηση]  [Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο]  [Καταστατικό - Στόχοι] [Εγκαταστάσεις] [Χορηγίες - Δωρεές] [Εκδόσεις] [Κήπος Ελληνικής Παιδείας και Πολιτισμού]
[Εκδηλώσεις] [Ιστορικός Ροδόκηπος] [Αμφιθέατρο "Κωστής Δαμιανού"] [Γενεαλογικά Δέντρα Μιτσερού] [Δελτία Τύπου] [Ενδιαφέροντες Κόμβοι] [Συνεργασίες]

© Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού - webmaster@cfhdf.gr