Καταστατικό - Στόχοι

Το Κέντρο Ελληνισμού έχει καθαρά μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και οι δραστηριότητές του διενεργούνται πάντα μέσα στα αυστηρά πλαίσια της εθνικής πολιτικής και της ελληνορθόδοξης θρησκευτικής παράδοσης. Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής του, οι ιδρυτές του Κέντρου επιθυμούν "...την εξύψωσιν του ηθικού, μορφωτικού, κοινωνικού και εκπολιτιστικού εν γένει επιπέδου των απανταχού της γης Ελληνοπαίδων, την φιλοπατρίαν και την αγάπην προς την φύσιν". Το τριπλό σχήμα Φύση-Άνθρωπος-Ελληνισμός, αποτελεί τον πυρήνα των ενδιαφερόντων του Κέντρου και των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται από αυτό.

Ειδικότερα, στο 2ο άρθρο του ιδρυτικού καταστατικού ορίζονται σαφώς οι στόχοι του:

 

[Κεντρική Σελίδα]  [Περιεχόμενα] 
[Σύσταση Διοίκηση]  [Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο]  [Καταστατικό - Στόχοι] [Εγκαταστάσεις] [Χορηγίες - Δωρεές] [Εκδόσεις] [Κήπος Ελληνικής Παιδείας και Πολιτισμού]
[Εκδηλώσεις] [Ιστορικός Ροδόκηπος] [Αμφιθέατρο "Κωστής Δαμιανού"] [Γενεαλογικά Δέντρα Μιτσερού] [Δελτία Τύπου] [Ενδιαφέροντες Κόμβοι] [Συνεργασίες]

© Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού - webmaster@cfhdf.gr